-->
Make your own free website on Tripod.com

הריבוזומים (Ribosomes) והרשת האנדרופלסמית
(Andoplasmic reticulum)

הריבוזומים הם יצרני החלבון בתא. החלבונים חשובים מאוד לתא. חלק מהחלבונים בונים את התא ואת אברוניו ומכונים "חלבוני מבנה". חלבונים אחרים אחראים לפעולות הכימיות המתרחשות בתא, והם נקראות אנזימים (זרזים). הריבוזומים נוצרים על ידי הגרעינון, ומשם בדר"כ נצמדים לצידה החיצוני של הרשת האנדופלסמית. הרשת האנדופלסמית זוהי מערכת סבוכה של קרומים הפזורים בכל הציטופלסמה במעין רשת של גיליונות חלולים. תפקיד הרשת האנדופלסמית הוא הובלה ואיחסון של החלבונים.

מבנה:

הריבוזומים מצויים בכל סוגי התאים במספרים גדולים. אלה הם מבנים זעירים, שאינם מתוחמים בקרומים. הם קטנים בהרבה משאר חלקיי התא. הריבוזומים בנויים שתי תת יחידות, גדולה וקטנה, והללו מורכבות ממולקולות חלבון וRNA. בין שתי תת היחידות קיימת תעלה המאפשרת לRNA לנוע דרכה ולהתקשר לתת היחידה הקטנה בתהליך סינתזת החלבון. ישנם ריבוזומים הצמודים לרשת האנדרופלסמית וישנם ריבוזומים שחופשיים בציטופלסמה. על שני הסוגים נבנים חלבונים, כאשר מיקום הריבוזום נקבע על ידי החלבון הנבנה. קוטר הריבוזום - 30 ננומטר הרשת האנדופלסמית נושאת עליה חלק מהריבוזומים, ולכן במיקרוסקופ היא נראית כרשת מחוספסת. היא מקופלת בצורת שקיקים מאורכים וצרים, היוצרים מארג צפוף של תעלות.

תפקיד:

הריבוזום מכונה "בית חרושת לחלבונים". הוא ממלא תפקיד חשוב בבניית חלבונים בתא. החלבונים הם יחידת המבנה הבסיסית של התא. המזון שנאכל בגופינו מתפרק בתהליך העיכול לחומצות אמיניות (Amino acid). החומצות האמיניות נספגות ממערכת העיכול לחומצות אמיניות, ומועברות לתאים. לאח"כ החלבונים מורכבים מחדש בריבוזום בתהליך מורכב מאוד, לפי מידע הנמצא ב- DNA. יש 22 סוגי חומצות אמינו, שמהם התא יכול לבנות המון חלבונים שונים, בהתאם לצרכיו. כל שרשרת חלבון ארוכה נקראת פוליפפטיד (Polypeptide). התהליך מתחיל בהעתקה של חלקיק קטן מהD.N.A שמקודד ליצירת חלבון מסוים. החלקיק מועתק ויוצא מקרום התא אל הציטופלסמה ומשם לריבוזומים. ההעתקה נעשית מכיוון שבשל גודלו, החלקיק אינו יכול לעבור את קרום הגרעין. על גביי הקטע ישנם 3 קודים שמורכבים מחומצות גרעין. הקודים מכתיבים 3 דברים: את רצף חומצות האמינו בחלבון, את התחלת הפעילות של ייצור ריבוזומים, ואת סיום הפעילות של ייצור הריבוזומים. יכול להיות מצב שבו כמה שלשות שונות יקדדו לאותה חומצה אמינית. לאחר מכן נוצר המבנה הראשוני של החלבון מרצף החומצות האמיניות. כל חלבון שונה בשל רצף החומצות האמיניות שמרכיבות אותו:

  1. מספר החומצות האמיניות שמרכיבות את החלבון.
  2. סוג החומצות האמיניות מרכיבות את החלבון.
  3. סדר החומצות האמיניות שמרכיבות את החלבון.
  4. כמות הפעמים שחומצה אמינית מסוימית חוזרת על עצמה.

מהמבנה הראשוני נוצר המבנה המרחבי, כאשר נוצרים קיפולים בשרשרת החומצות האמיניות והם שמאפשרים קרבה בין חומצות אמיניות המרוחקות זו מזו. המבנה המרחבי נקרא גם המבנה התלת-ממדי (השניוני, השלישוני והרביעוני) של החלבון. לכל חלבון יש מבנה תלת-ממדי ייחודי והכרחי לביצוע פעולתו. החלבונים שהריבוזום מייצר ממלאים תפקידי מפתח בתא, למשל בתאיי דם אדומים יש בניה של החלבון הומוגלובין, שתפקידו לקשור חמצן ולהעבירו, או חלבונים שנועדו לכיווץ והרפיה טובה יותר של השריר. גם חלבוניי הקרום נוצרים על גביי הריבוזומים.
חזרה למעלה