Make your own free website on Tripod.com

ליזוזומים (Lysosome)

הליזוזומים הם שלפוחיות קטנות המכילות אנזימים המעכלים את התא. הם נחשבים כיחידת הטיהור של התא יחד עם הגופיף גולג'י.

מבנה:
מראה הליזוזומים כשל שלפוחיות קטנות, אך הם שונות משלפוחיות הגופיף הגולג'י. יש בדר"כ ליזוזום אחד בכל תא.

תפקיד:
תפקיד הליזוזום הוא לחסל גופים זרים בתוך התא וכן מבנים של תאים שאין עוד צורך בהם. לשם כך הליזוזומים מכילים אנזימים (Enzyme). אנזימים אלו זרזים (קטליזטורים) שמזרזים תהליכים כימיים. התהליכים יכולים להיות תהליכי פירוק ותהליכי בנייה, אך רוב האנזימים שנמצאים בליזוזום מזרזים תהליכי פירוק. לכל אנזים שקיים יש תפקיד ספציפי לחומר ספציפי. בתא תקין הליזוזום סגור תמיד ולכאורה אין לא תפקיד, אך כאשר חלים שינויים בסביבת התא, או כאשר חודר גוף זר לתא, שקיק הליזוזום נקרע, והאנזימים משתחררים. כאשר האנזימים משתחררים הם מתחילים לפרק חומרים בתא, אולם לפעמים הם מפרקים את חומריי התא עצמם, ובכך פוגעים בתא. מכיוון שאינם יכולים לצאת דרך קרום התא, הם אינם פוגעים בתאים אחרים. אחרי שאנזים מתפרק הוא כבר לא ישמש לתפקידו. בנוסף למניעת כניסה של גופיפים זרים לתא, גם בתאים זקנים נפתחים הליזוזומים ואנזימיהם מעכלים את התא. ישנה גם סברה שליזוזומים מתרבים בתאים שעומדים למות.

חזרה