Make your own free website on Tripod.com

קרום התא (Cell membrane)

כל התאים מוקפים קרום תוחם חיצוני המפריד בין תא אחד לבין תא אחר, ובין התא לסובב אותו. קרום זה נקרא קרום התא. הקרום הוא דק מאוד ומקיף את הציטופלסמה. הקרום גם מווסת מעבר של חומרים שונים אל התא וממנו.

מבנה:

  הדגם המקובל כיום לתיאור מבנה הקרום מכונה דגם הפסיפס הנוזלי, ועקרונותיו הם:
 1. הקרום מורכב בעיקר מלפידים (שומנים) ומחלבונים, ביחסים משקליים שונים .
 2. הקרום הוא מערכת דו-ממדית, השלד הוא שכבה כפולה של שומן ובו שקועים חלבונים.
 3. בשכבת השומנים יש שני אזורים מוגדרים: ראש - אוהב מים הפונה כלפי המים החיצוניים והפנימיים, וזנבות - שונאי מים הפונים זה לזה ויוצרים מחסום שומני.
 4. שכבת החלבונים מקנה לקרום את מרבית תכונותיו היחודיות, כגון קולטנים ואנזימים.
 5. אל צידו החיצוני של הקרום קשורים סוכרים.
 6. הקרום אינו מבנה סטטי, המרקם שלו נוזלי למחצה, למרכיבים השונים יש כושר תנועה וחלים בו שינויים רציפים.
 7. המרכיבים השונים של הקרום אינם נמצאים עליו באופן אקראי, אלא מופיעים באזורים מוגדרים.
 8. הקרום הוא אי-סימטרי, פני השטח הפנימי והחיצוני אינם זהים. חוסר סימטריה זה חשוב מאוד לתפקודו של הקרום. קרומים קיימים לא רק בהיקפו של התא אלא גם בתוכו, והם מקיפים אברונים שונים בתא.
 9. עובי הקרום - 7.5 ננומטר.

תפקיד:

תפקיד קרום התא הוא קליטת חומרים לתוך התא ופליטת חומרים מתוכו, אולם התא מרשה רק לחומרים מסוימים להיכנס ולצאת מתוך התא, ולכן הוא מכונה גם קרום בררני (סלקטיבי). לשם כך קרום התא מכיל מבנים חלבוניים מיוחדים וסוכרים המזדקרים תתוך התא. הם מאפשרים תקשורת עם תאים אחרים, וזיהוי ותגובה לחומרים בסביבתו, כמו למשל, זיהוי תאים השייכים לאותה רקמה, או תאים שאינם שייכים ועלולים לאיים עליהם. הם יכולים גם לזהות מה יכול לשמש להם למזון, ואפילו קולטים מידע מתאים אחרים שבסביבתם. סוכרים וחלבונים אלו נקראים קולטנים (Receptor). למעבר החומרים בתא ישנם כמה דרכים:
אוסמוזה (Osmose) - מים חוצים את קרום התא באמצעות תהליך אוסמוזה, שהוא מעבר מים דרך קרום תא בררני. האוסמוזה מתרחשת בעקבות קיום מפל ריכוזי מומסים משני עברי קרום התא. המעבר נעשה דרך ערוצים ותעלות (מעין נקבים קטנים מאוד) שנמצאים בקרום תא, ומוקפים בחלבונים. הם מיוחדים למעבר מים בלבד. תהליך זה אינו דורש השקעת אנרגיה.
הובלה אקטיבית - זוהי העברה של חלקיקים גדולים, המנוגדת למפל הריכוזים. החלקיקים מתעטפים בקטע מקרום התא וכך הם חודרים לתוך הציטופלסמה באמצעות נשאים או יוצאים החוצה. תהליך זה דורש אנרגיה.
דיפוזיה - מולקולות מומסות קטנות (כמו חמצן O2 או פחמן דו חמצני CO2) עוברות במפל ריכוזים, ממקום שבו ריכוז מומסים גבוה למקום שבו ריכוז המומסים נמוך. תהליך זה אינו דורש השקעת אנרגיה.
דיפוזיה מזורזת - מולקולות (כמו גלוקוז) עוברות דרך קרום התא ממקום שבו ריכוזן גבוה למקום שבו ריכוזן נמוך. התהליך נעשה באמצעות חלבונים יחודיים, תעלות, ונשאים. תהליך זה אינו דורש השקעת אנרגיה.
פאגוציטוזיס - מעבר חומרים דרך קרום התא בניגוד למפל ריכוזי מומסים ע"י תהליך של "שאיבה ". בתהליך התא "בולע" גופיפים מוצקים. כאשר גופיף בא במגע עם קרום התא, הקרום מתקפל פנימה ונוצר כיסן. הכיסן מתעקל בתוך התא והגופיף נושר לתוך הציטופלסמה. התהליך מתרחש באמצעות משאבות חלבון יחודיות, והוא תהליך הדורש אנרגיה.
פינוציטוזיס - מעבר חומרים דרך קרום התא בניגוד למפל ריכוזי מומסים ע"י תהליך של "שתית התא". בתהליך מוכנסים לתוך התא נוזלים, ללא גופיפים מוצקים. כך גם מולקולות חלבון נקלטות. תהליך זה אינו דורש אנרגיה.