Make your own free website on Tripod.com

גופי גולג'י (Golgi budy)

אברון בעל תפקידים רבים, המשמש בעיקר כיחידת הטיהור והניקיון של התא יחד עם הליזוזומים. הוא נקרא בשם גופיף גולג'י, על שם החוקר קמילו גולג'י שגילה אותו. גופיפי גולג'י מכונים גם דיקטיוסומים (גופיפי רשת).

מבנה
גופיף גולג'י הוא קטן ביותר וניתן לאבחנה רק במיקרוסקופ אלקטרוני. הוא נמצא במספר מקומות בתא. כל גופיף נראה כמערכת של 4-6 שקים (ציסטרנות) שטוחים המונחים בצפיפות זה על גבו של זה. בשני השוליים של השקים ישנן שלפוחיות (אלו אינם ליזוזומים). הגופיף מכיל שלושה אזורים:

  1. הצד בו נוצרים שקים חדשים והשלפוחיות בו קטנות.
  2. איזור ביניים.
  3. צד בוגר אשר ממנו ניתקות שלפוחיות גדולות הנודדות לכיוון קרום התא.
  4. קוטר כל שקיק - 1 מיקרומטר, עוביו - 0.05 מיקרומטר.

תפקיד
לגופיפי גולג'י ישנם תפקידים רבים והם:

  1. אריזה של תוצרים המופרשים אל מחוץ לתא – זהו תפקידו העיקרי של גופיף גולג'י. על פני הגופיף נאגרות טיפות של שומן, חומרים שהתא כאשר הגופיף הגולג'י מתמלא ניתקות השלפוחיות ונעות לכיוון קרום התא. שם הם נפתחות ותוכנן נפרש אל מחוץ לתא.
  2. עיבוד חלבונים - על מנת להפוך את החלבונים שנוצרו בריבזומים לפעילים, מוסיפים להם קב' סוכר, פוספט או גופרית, או שקוטעים אותן.
  3. בגופיף גולג'י נעשית בניה של רב-סוכרים מסוימים.
  4. גופיף גולג'י משמש מאגר לקרומיות עבור קרום התא.
  5. בגופיף הגולג'י נעשה אכסון חלבונים, שמיועדים למקומות מסויימים בתא.
  6. גופיף גולג'י הוא מקור ליצירת אברונים ומדורים, למשל ליזוזומים. בכל תא צמחי יכולים להיות מאות גופיפי גולג'י, ומספרם עולה ככל שהתא פעיל יותר בחילוף חומרים ובהפרשה. בתא בעלי-חיים יש בדרך כלל מערכות גולג'י בודדות.

חזרה