Make your own free website on Tripod.com

גרעין התא

הגרעין הוא המבנה הפנימי הבולט ביותר בתא. הוא נתגלה בשנת 1833 על ידי רוברט בראון. הגרעין מכיל את רוב המידע התורשתי והוא קובע את פעילותו של התא. הגרעין משתתף בתהליכי הרבייה והתורשה, והוא גם משמש מרכז פיקוח ובקרה על כל התהליכים המתרחשים בתא. תאים ללא גרעין אינם מסוגלים להתרבות, ופעילותם ואורך חייהם מוגבלים. גרעין התא מצוי בתאים אאוקריוטים ואינו מצוי בתאים פרוקריוטיים .

מבנה:
צורתו של הגרעין היא גוף עגלגל, אך בתאים צמחיים בעלי חלליות הוא עשויי להיות פחוס, בשל הלחץ שלוחצת עליו החללית. הוא מוקף קרום דו שכבתי, שבו יש פתחים רבים שקוטרם 0.1 מיקרון , והם מהווים כ- 8% משטח הקרום. פתחים אילו מאפשרים מעבר חומרים מן הגרעין לציטופלסמה, ומהציטופלסמה לגרעין.

נוזל הגרעין מכיל חלבונים ונוקלאטידים, ואילו הגרעין מכיל 14% DNA, 12% RNA, 23% חלבונים הבסיסים, והיתר הם חלבונים אחרים. החלבונים הבסיסים מכונים היסטונים.

מימדיו הגדולים של הגרעין יחסית לאברונים האחרים, אפשרו את אבחנתו בראשית התפתחות מיקרוסקופ האור, הודות לחומצות הגרעין המצויות בו ואשר נצבעות בזמן צביעת התא. לאיזור הצבוע קראו כרומטין (חומר צבוע). סיבי הכרומטין הם הגנים של התא, הקובעים את תכונות התא, ולכן
בהם מצוי הDNA. הDNA הוא מבנה של סליל כפול (Double Helix). כל גדיל בסליל הכפול מורכב מרצף מסוים של 4 סוגי נוקלאוטידים (בסיסים חנקניים). בDNA מצוי החומר התורשתי. הDNA בתוספת ההיסטונים מהווה את הכרומוזומים, שהם גופיפים קטנים וארוכים. ההרכב הכרומוזומטי של תא נקרא קריוטיפ. בתוך הגרעין יש גם גופיפים קטנים הנקראים גרעינונים. הגרעינונים הם חלק מהגרעין אך הם צמיגים פחות ועשירים בחומצת הר.נ.א. תפקידם הוא ליצור ריבוזומים. בתאים רבים גודל הגרעין הוא מחצית מגודל התא או רבע ממנו. גודל הגרעין הממוצע הוא 3-10 מיקרומטר.

תפקיד:
תפקידו העיקרי של גרעין התא הוא ליצור תאים חדשים. תפקיד זה מתבטא בפונקציה של ה-DNA
המצוי בתוכו. הDNA מכיל בתוכו את החומר הגנטי של התא. יש שני תהליכים של חלוקת תאים: חלוקת תא מיטוזה (MITOSIS) - תאים (מכילים n 2 כרומוזומים) גדלים, עוברים הכפלה של הכרומוזמים וחלוקה. בסיום החלוקה מתקבלים שני תאים זהים לתא האם, וכל אחד מכיל 2n כרומוזומים. התהליך מתקיים בכל מקום שיש בו צורך בתוספת תאים. חלוקת הפחתה מיוזה (MEIOSIS) - חלוקת תא ליצירת תאי מין, לדוגמה תאי זרע בזכרים ותאי ביצית בנקבות (תאי מין נקראים גם תאי רבייה או גמטות). תאי האב עוברים הכפלה של הכרומוזומים, ואחר כך שתי חלוקות עוקבות. בסיום החלוקה מתקבלים 4 תאים המכילים n כרומוזומים, התאים המתקבלים הם תאי רבייה. תאי הרבייה המתקבלים אינם זהים זה לזה, וזהו מקור השונות התורשתית. החלוקה המסודרת מבטיחה את המעבר המלא של המידע מדור לדור.

חזרה לדף הראשי