Make your own free website on Tripod.com

דופן התא

דופן התא נמצא רק בצמחים. הוא נוצר על-פני שטח הפנים החיצוני של קרום התא ולכן הוא מצוי מחוץ לתא. הוא קשיח מאוד ומשמש מעטה חיצוני של תאי צמחים, חיידקים, אצות ופטריות המקנה יציבות לתאים.

מבנה:
דופן התא הוא חומר חזק, גמיש, ובלתי מסיס בחומצות ובסיסים בצמחים. הדופן מורכב מ:

את הדופן הקשיחה ניתן לחלק ל:
  1. הדופן ראשוני - מורכב בעיקר מתאית, תרכובות פקטיות וסוכרים שונים.
  2. דופן משני - בתאים מסוימים יש גם דופן משנית. היא עשויה בעיקר מליגנין ומסוברין. הדופן המשנית לעיתים קרובות מגבילה את תנועתו וגדילתו של התא.
  3. לאמאלה אמצעית - היא חומר רירי ודביק, המשמש מעין חומר דבק המצמיד את התאים השכנים זה לזה. הלאמאלה אמצעית מצויה במרכז הדופן, ומורכבת מתרכובות פקטין.
עובי הדופן - 1- 0.1 מיקרומטר.

תפקיד:
תפקיד הדופן הוא להגן על התא מפגיעות מכניות חיצוניות, ולהקנות לו יציבות ועמידות בלחצים מכניים. הדופן גם שומר על יציבות התא כשהוא מאבד מים, ואינו מאפשר לו להתכווץ ולקרוס. הדופן מקנה יציבות לא רק לתא הבודד אלא גם לצמח השלם. בדפנות התאים יש פתחים, דרכם מחוברת הציטופלסמה של תא אחד עם משנהו. "גשר" כזה יוצר רצף ציטופלסמטי בין תאים סמוכים. הדופן אינו מבקר כניסה של חומרים אל התא ויציאתם ממנו, אלא קרום התא עושה זאת.

חזרה