Make your own free website on Tripod.com

פלאסטידות

הפלאסטידה היא האברון שבתוכה מתחולל תהליך הפוטוסינתזה. היא נמצאת אך ורק בתאי צמחיים. הכלורופלסטידה (כלורופסט) הוא הפלאסטידה המוכרת ביותר. שמו מיוונית: כלורוס = ירוק, פלסטוס = צורה.

מבנה:
צורת הפלאסטידה היא מורכבת מאוד. היא בנויה משניי קרומים: יחידת קרום חיצונית חדירה ביותר, וקרום פנימי חדיר הרבה פחות. בין שני הקרומים ישנו נוזל הדומה לנוזל הציטופלסמה, ומעבר לקרום הפנימי ישנה מערכת קרומים שלישית המורכבת משקיקים שטוחים ועגולים, שמאורגנים בצורת שורה של לוחיות. הם מכילים צבענים לביצוע הפוטוסינתזה ואנזימים רבים. האיזורים שבין הלוחיות נקראים סטורמה (משתית). כלורופלסטים מכפילים את עצמם בלי תלות בהכפלת התא שבו הם נמצאים. אורך הכלורופלסט - 5 מיקרומטר, רוחבו - 1.5 מיקרומטר.

תפקיד:
בפלסטידות מתרחש תהליך הפוטוסינתזה, שהוא אחד התהליכים החשובים ביותר במערכת האקולוגית. בגלל הימצאות הפלאסטידות רק בתאים צמחיים, תהליך הפוטוסינתזה מתרחש רק בצמחים. ישנם שלוש סוגיי פלסטידות: כלורופלסט (כלורופלסטידה), כרומופלסט (כרומופלסטידה), ולוייקופלסט (לוייקפלסטידה). לויקופלסטידות הם פלסטידות שאוגרות עמילן (רב סוכר), שנמצא בחלקיי צמח אוגריי עמילנים כמו שורשים ופקעות. צבען של הלוייקופלסטידות הוא שקוף. כרומופלסטידות אלו פלסטידו שמכילות את הצבע שמוענק לפירות ולפרחים. ניתן למוצאם בעליי הכותרת, בפירות וכו'. הם מכילות את הצבעים כתום, אדום, וצהוב. הפיגמנטים הללו גורמים ל3 דברים:
  1. משיכת חרקים כדיי שיבצעו האבקה והפצת זרעים.
  2. סינון קרינה u.v..
  3. עזרה בתהליך הפוטוסינתזה לצמחים שאינם בעליי חלקים ירוקים כמו אצות ואלמוגים.
הכלורופלסטידות הינם סוג הפלסטידות הנפוץ ביותר. הם מבצעים את תהליך הפוטוסינתזה של רוב הצמחים, ונמצאים בחלקיו הירוקים (העלים והגבעול). בקרומים שבכלורופלסטידות יש ריכוזים של חומר בשם כלורופיל. הכלורופיל הינו צבען (פיגמנט), שצבעו ירוק (כלורו = ירוק), משום שהוא קולט את אורכיי הגל של הצבעים כחול ואדום, ואילו את אורכיי הגל הירוק הוא פולט. הוא אחראי לצבע הירוק של העלים והגבעולים. בתהליך הפוטוסינתיזה הצמח קולט את אנרגיית אור על ידיי הכלורופיל, פחמן דו חמצני שנכנס לעלים דרך הפיוניות, ומים שנקלטים ביונקות שבשורשים. בעזרת אנרגיית האור שנקלטת בכלורופיל, הצמח מייצר מהמיים והפחמן הדו חמצני סוכרים, ופולט תוך כדיי חמצן לאוויר, כלומר הוא הופך חומר אנאאורגני לחומר אורגני. הצמחים הם היחידים אשר מסוגלים לקיים את תהליך הפוטוסינתיזה, ולכן הם נקראים אוטוטרופיים (יצרנים). שאר האורגנזימים שניזונים באופן ישיר או עקיף מהצמחים נקראים הטרוטרופיים (צרכנים). הצמחים מבצעים נשימה תאית גם באור וגם בחושך, אולם פוטוסינתזה מתרחשת רק באור. מכיוון שהמחצן הנפלט בתהליך הפוטוסינתזה הוא בכמות גדולה מאוד, הוא מספיק גם לנשימה התאית בצמחים, וגם נפלט לסביבה החיצונית, ומשם נקלט בגופם של בע"ח לנשימה התאית שלהם. הגלוקוז שנוצר בתהליך, מועבר גם הוא בחלקו למיטוכונדריון, ושם משמש לנשימה תאית של הצמח. כאמור, תהליך הפוטוסינתזה חשוב מאוד למערכת האקולוגית. זהו המערכת היחידה של הקטנת מאגר הפחמן הדו חמצני שנוצר ע"י בע"ח, ויצירת חמצן באופן טבעי. בנוסף זהו תהליך ייצור ראשוני של חומרים אורגניים (הכוונה לייצור הגלוקוז בתהליך הפוטוסינתזה), המזינים את כל צורות החיים על פניי כדור הארץ, ולכן הצמחים מהווים את החוליה הראשונה בשרשרת המזון.

חזרה