Make your own free website on Tripod.com

התא

התא הוא היחידה הקטנה ביותר שמרכיבה את כל האורגניזמים. יש יצורים חיים המורכבים מתא יחיד כמו האמבה, ולעומתם האדם ויצורים אחרים שמורכבים ממיליוני תאים. בצמחים עילאיים ובבע"ח מפותחים, קיימים תאים בעלי מבנה ותפקוד דומה המצויים בריכוזים הנקראים רקמות. את התאים ניתן לחלק לפי מיקום, ולפי סוג האורגנזמים בו הם נמצאים.
החלוקה לפי מיקום היא חלוקה של קבוצות תאים הנמצאים במקום מסוים ויש להם מכנים משותפים, כמו תאי עצב, תאי ביצה, תאי שריר, תאי דם אדום, תאי דם לבן, ועוד. החלוקה לפי סוג אורגניזמים היא חלוקה של תאים אנימליים ותאים צמחיים. ברוב התאים האנימליים יש את האברונים
קרום , גרעין , ציטופלסמה , מיטוכונדריה , גופיפי גולג'י , ריבוזומים, רשת אנדרופלסמטית , וליזוזומים . בתאים צמחיים נמצאים אברונים אילו גם אך נמצאים בהם עוד 3 אברונים: פלסטידות , דופן התא , וחלליות התא . למרות ההבדלים יש כמה מכנים משותפים בין כל התאים, למעט תאי הוירוסים: הם מוקפים בקרום, פועלים עצמאית, נושמים, גודלים, מפרישים פסולת ומתרבים.
התאים מקיימים את פעילות החיים: קליטת חומרים, פרוק חומרים והרכבתם, הפרשת פסולת, קליטת גירויים מהסביבה, גדילה והתפתחות, התרבות והורשת תכונות לצאצאים.

הראשון שגילה את התא, היה החוקר האנגלי רוברט הוק שבשנת 1665 בחן תחת המיקרוסקופ פיסה של שעם, וראה שהיא עשויה תאים תאים כחלת דבש. כעשר שנים אחריו, סוחר הבדים ההולנדי אנטוני וואן לונהוק ערך מעקב אחרי יצורים חד תאיים. חוקר המיקרוסקופ והבוטנאי האיטלקי מרצל'ו מלפיגי היה אחד המדענים הראשונים שהתרכזו בחקר תאים צמחיים. ככל שהלך והתפתח המיקרוסקופ הלך והתפתח חקר התא עד שהפך לתורה בפני עצמו -
הציטולוגיה